Sakura Filtration

Sakura filters được sản xuất bởi tập đoàn ADR của công ty, một nhóm đã được cung cấp phụ tùng ô tô và công nghiệp giải pháp, cho các khách hàng OEM / OES, trong hơn 40 năm.

Trong kinh doanh lọc, Sakura lọc cung cấp phạm vi lớn nhất của các ứng dụng của hơn 6.000 số bộ phận. Nó bao gồm ô tô, thương mại, thiết bị nặng, Thủy quân lục chiến và các ngành công nghiệp. Bây giờ, SAKURA là một trong những phạm vi lớn nhất của Heavy Duty và sản phẩm thương mại trong thương hiệu SAKURA, bao gồm cả đường Mỹ, châu Âu và châu Á.

Các bộ lọc Sakura được thiết kế và sản xuất theo SAE, JIS, tiêu chuẩn DIN, để đáp ứng hiệu quả, tuổi thọ, độ rung, xung, và các tiêu chí khác, đảm bảo chất lượng tốt nhất.

Các bộ lọc Sakura và các sản phẩm khác ADR Nhóm được sản xuất bởi tập đoàn, trong đó có các công ty tuân thủ theo tiêu chuẩn ISO / TS.

Tất cả các sản phẩm đều được kiểm tra tiêu chuẩn ISO / IEC 17025: 2005 phòng thí nghiệm tiêu chuẩn và được công nhận.