Công ty GUANGXI

Guangxi Investment Group Co., Ltd. là một công ty đầu tư chính. Nó đầu tư và hoạt động trong các lĩnh vực năng lượng, kim loại màu, chứng khoán, đầu tư và tài chính, phân bón hóa học, và ngành công nghiệp làm giấy. Công ty được thành lập vào năm 1988 và có trụ sở tại Nam Ninh, Nhật Bản.