Hội chợ thương mại và Triển lãm thương mại – Khác nhau như thế nào?

Hội chợ triển lãm thương mại là hoạt động xúc tiến thương mại được thực hiện tập trung với thời gian và địa điểm nhất định. Mục đích của hội chợ là để các gian hàng trưng bày, giới thiệu hàng hoá tìm kiếm cơ hội giao kết hợp đồng.

Kinh doanh dịch vụ hội chợ, triển lãm thương mại là hoạt động thương mại, theo đó thương nhân kinh doanh dịch vụ này cung ứng dịch vụ tổ chức, hoặc tham gia hội chợ, triển lãm thương mại cho thương nhân khác để nhận thù lao dịch vụ tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại.

Tuy nhiên vẫn còn nhiều vẫn còn hiểu nhầm triển lãm thương mại và hội chợ thương mại là một. Nhằm phân biệt  rõ ràng 2 hình thức xúc tiến thương mại này mời các bạn cùng Gialongadv đi tìm hiểu.

1. Triển lãm thương mại

Triển lãm thương mại là hoạt động tuyên truyền và giới thiệu về thành quả kinh tế, công nghệ mới của một số ngành, lĩnh vực, có thể mở rộng hơn là trên phạm vi một nước.

+ Phạm vi của triển lãm thương mại thường rộng hơn là hội chợ thương mại.
+ Chi phí cho chiến dịch quảng cáo thường lấy từ ngân sách quốc gia. Đây là sự kiện nằm trong kế hoạch dự tính chi cho các hoạt động triển lãm chứ không phải cụ thể do một doanh nghiệp nào phụ trách.
+ Thông thường nhà nước sẽ không nhận khoản thu nào do tiêu thụ sản phẩm từ triển lãm, không có hoạt động nào đem lại nguồn thu. Chính vì thế mà triển lãm không mang tính thường xuyên như hội chợ.
+ Triển lãm thường ít gắn với nội dung thương mại, ít kèm theo giao dịch và tiêu thụ sản phẩm. Nội dung chủ yếu là trưng bày giới thiệu sản phẩm và những dịch vụ nổi bật.

2. Hội chợ thương mại

Hội chợ thương mại là hoạt động tuyên truyền và giới thiệu về sản phẩm gắn liền với hoạt động xuất khẩu, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm. Do đó, có thể xem hội chợ có mục tiêu và bản chất thương mại.

Là quá trình tổ chức nhằm thu hút đông đảo khách tham quan về một địa điểm trong thời gian nhất định. Qua đó giúp khách hàng xem xét sản phẩm một cách kỹ lưỡng, tiếp đến là tiến hành giao dịch và ký kết hợp đồng.

Hội chợ có mục tiêu chính là tiêu thụ sản phẩm chứ không chỉ đơn thuần là giới thiệu sản phẩm. Ngoài ra, hội chợ triển lãm còn truyền hình ảnh, nhằm truyền bá thương hiệu sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp.

Kết quả của hội chợ thương mại là số lượng sản phẩm tiêu thụ lớn, giá bán có lợi cho doanh nghiệp, mang lại doanh thu cho doanh nghiệp.

Ngày nay, hình thức hội chợ thương mại ngày càng được phát triển rộng rãi. Vừa quảng bá sản phẩm lại giúp thúc đẩy kinh doanh. Quan trọng nhất, khi tham gia hội chợ triển lãm hay triển lãm thương mại mỗi doanh nghiệp cần có gian hàng nổi bật. Phải liên hệ những đơn vị thiết kế gian hàng hội chợ uy tín, chuyên nghiệp để tiết kệm thời gian và giúp mang lại hiệu quả cao.